Wist NEC maar dat fans met hun Sinterklaas- en Kerstinkopen ervoor kunnen zorgen dat de huur van het stadion weer betaald kan wordenIf NEC only knew fans could take care the rent of the stadion could be paid again with their St Nicholas and Christmas shopping.

Van de week las ik in het nieuws dat NEC Nijmegen in zwaar financieel weer verkeert en de huur niet meer kan betalen of zelfs al maanden niet heeft betaald. Op Facebook heeft NEC Nijmegen maar liefst 31.500 fans en op Twitter 20.200 volgers! Wat als al deze fans nou eens met hun Sinterklaas- en Kerstinkopen de club kunnen redden van de afgrond.

Dat zou volgens mij niet verkeerd zijn. Nu heb ik al wel eens eerder een artikel geschreven over financiële problemen bij sportverenigingen over hoe leden en fans de sleutel zijn om dit probleem te verhelpen. Daarnaast heb ik ook een berekening gemaakt wat een fan op kan leveren met zijn online shopgedrag. De fans van NEC kunnen de club al gauw gratis € 30.000,- per maand opleveren. Misschien toch een goed idee voor NEC om Social Sponsoring in te gaan zetten?

Social Sponsoring begint landelijk telkens meer bekendheid te krijgen. Zo is Giro555 aangehaakt om via Social Sponsoring de strijd tegen ebola aan te gaan. De Betere Wereld schreef een leuk artikel “Online shoppen voor een betere wereld” en binnenkort zal misschien ook NEC Nijmegen zich aanmelden om een financieel steuntje in de rug te krijgen van hun fans.

Door David de VriesThis week I read in the news that NEC finds itself in financially difficult circumstances and can’t pay the rent any more or even hasn’t paid for some months. NEC has at least 31.500 fans on Facebook and 20.200 on Twitter. What if these fans could save the club with their Sint Nicholas and Christmas shopping?

In my opinion this would be a good thing. I wrote an article earlier about financial problems at sports associations on how members and fans are the key to solve this problem. Besides this I made an estimation of what a fan could supply with his online shopping behaviour. The fans of NEC could supply the club soon with 30.000 euro a month. Maybe after all a good idea for NEC to engage Social Sponsoring?

Social Sponsoring is becoming more known nationally. For example Giro 555 has joined to to fight ebola through Social Sponsoring.  The Better World wrote a nice article “Online shopping for a better world” and soon maybe NEC Nijmegen will subscribe to get some financial support from their fans.                                                                               By David de Vries.

Leave a Reply