White Label

[:nl]White label en collectieve inkoop Social Wi-Fi[:en]White label and collective purchase Social Wi-Fi[:]

[:nl]Social Wi-Fi van Social Checkpoint groeit de afgelopen tijd erg snel. Telkens meer ondernemers uit verschillende branches sluiten zich aan om gebruik te kunnen maken van Social Wi-Fi. Van verschillende partijen zijn ook aanvragen gekomen voor een white label of een collectieve inkoop.

Vanaf nu is het mogelijk om een white label op te zetten voor partijen die Social Wi-Fi aan hun assortiment willen toevoegen. Partijen zoals KPN zakelijk, Thuisbezorgd, Booking.com of Heineken kunnen hiermee onder hun eigen merknaam Social Wi-Fi aanbieden. Social Wi-Fi begint de nieuwe standaard te worden voor ondernemers die Wi-Fi aanbieden. Met deze nieuwe standaard is ook gelijk een nieuw advertentie kanaal gecreëerd voor grote bedrijven. De klanten van deze partijen krijgen meer exposure op Facebook voor hun bedrijf en de leverancier kan hier weer van profiteren door hogere afnames of een reclame uiting gekoppeld aan Social Wi-Fi. Een mooi voorbeeld hiervan is de Wi-Fi actie van Coca Cola Zero. Bij deze campagne werd er een filmpje van zes seconden vertoond aan degene die gebruik maakt van het Social Wi-Fi. Soms word er ook direct een gratis Coca Cola Zero aangeboden die ze vervolgens met een coupon code op hun mobiel aan de bar op kunnen halen.

Een vergelijkbaar project hebben wij in samenwerking met Reebok opgezet. Reebok is hoofdsponsor van CrossFit. Bij de samenwerking sponsorde Reebok de Social Wi-Fi routers voor een aantal CrossFit boxen. Bij elke check-in die gedaan word wordt ook Reebok zichtbaar gemaakt en verspreid via social media. Deze nieuwe vorm van marketing is zeer effectief en efficiënt. De adverteerder wordt direct bij zijn eigen specifieke doelgroep zichtbaar gemaakt. Het virale effect van social media zorgt er vervolgens voor dat er mond-tot-mond reclame gemaakt word.

Naast de white labeling van Social Wi-Fi is er nu ook de mogelijkheid voor branche organisaties om Social Wi-Fi collectief in te kopen. Hoe meer partijen gezamenlijk inkopen hoe hoger de korting zal zijn. Niet alleen branche organisaties kunnen gebruik maken van de collectieve inkoop maar ook bedrijven met franchisenemers.

De Social Wi-Fi markt zal de komende jaren alleen nog maar verder groeien. Met deze twee nieuwe mogelijkheden is de ambitie om Social Wi-Fi internationaal uit te rollen weer een stap dichterbij. Verder verwachten we in de toekomst nauw samen te kunnen werken met grote multinationals om dit te realiseren. Al hoewel uit onderzoek blijkt dat samenwerking tussen gevestigde bedrijven en start-ups soms moeizaam verloopt, heeft Social Checkpoint er alle vertrouwen in dat Social Wi-Fi met de nieuwe white label mogelijkheden een nog groter succes zal worden.

Wij jij als bedrijf ook Social Wi-Fi toevoegen aan je assortiment onder je eigen merknaam? Of zou je graag Social Wi-Fi collectief in willen kopen? Neem dan gerust contact met ons op.[:en]Social Wi-Fi from Social Checkpoint is growing quite fast lately. All the time more entrepreneurs from several branches subscribe to be able to make use of Social Wi-Fi. From several parties requests have come for a white label or collective purchase.

From now on it is possible to set up a white label for parties who wish to add Social Wi-Fi to their assortment. Parties such as KPN Zakelijk, Thuisbezorgd, Booking.com or Heineken in this way can offer Social Wi-Fi under their own brandname. Social Wi-Fi is beginning to become the new standard for entrepreneurs who offer Wi-Fi. At the same time with this new standard a new advertising channel is created for large companies on Facebook for their company and the supplier can also heve an advantage from this because of greater sales or an advertising expression, linked to Social Wi-Fi. A fine example of this is the Wi-Fi action of Coca Cola Zero. At this campaign a video of 6 seconds was  shown to the person sho is making use of Social Wi-Fi. Sometimes also a free Coca Cola Zero is offered directly which they can collect then with a coupon code on their mobile phone at the bar.

We have set up a similar project in cooperation with Reebok. Reebok is headsponsor of Cross-Fit. At the cooperation Reebok sponsored the Social Wi-Fi routers for a number of Cross-Fit boxes. At every check-in which is done Reebok gets also made visible and spread on social media. This new form of marketing is very effective and efficient. The advertiser is made visible directly for his own specific target-group. The viral effect of social media then takes care of it that mouth-to-mouth advertising will take place.

Besides the white labeling of Social Wi-Fi there is now also the possibility for branche organisations toBuy Social Wi-Fi collectively. The more parties who buy together the higher the discount will be. Not just branche organisations can make use of the collective buying but also companies with franchises.

The Social Wi-Fi market will only frow more in the years to come. With these two new possibilities the ambition to fold out Social Wi-Fi internationally has come a step sloser again. Furthermore we expect to work closely together with large multinationals in order to establish this. Though it appears from research that cooperation between settled companies and start-ups sometimes is difficult, Social Checkpoint is confident that Social Wi-Fi will become a still bigger success with the new white label possibilities.

Do you as a company also wish to add Social Wi-Fi to your assortment under your own brandname? Or would you like to buy Social Wi-Fi collectively? Then feel free to contact us.

David de Vries

 [:]

Leave a Reply