Social Wi-Fi Social Checkpoint

VES partners profiteren van Social Wi-FiVES Partners have advantage from Social Wi-Fi

Al een langere tijd heeft Social Checkpoint een partnership met de Vereniging Exclusieve Sportcentra (VES). De VES is een bundeling van de honderd beste fitnesscentra van Nederland. Deze standalone clubs werken samen om hun marktpositie te versterken. VES clubs onderscheiden zich door professionaliteit en kwaliteit. Deskundige, enthousiaste instructeurs en medewerkers staan klaar om persoonlijke aandacht en service te geven. VES centra lopen voorop als het gaat om het oppakken van nieuwe trends en ontwikkelingen. Zo is de partnership ook ontstaan met de VES. Social Checkpoint heeft met Social Wi-Fi een innovatieve methode om van het Wi-Fi een slimme marketingtool te maken. De VES wil rond mei een mini-beurs organiseren. Partners van de VES en de fitnessondernemers kunnen elkaar daar ontmoeten. Zo kan Social Checkpoint meer uitleg geven over Social Wi-Fi. Een deel van deze VES fitnesscentra maken al gebruik van Social Wi-Fi. Fit2move, M&M the Next en Palestra Dokkum zijn daar een paar voorbeelden van.

In de maand december hadden de VES clubs gezamenlijk maar liefst 266 check-ins gekregen via Social Wi-Fi. Hiermee werden in totaal 87.780 mensen bereikt op Facebook. Wat houd dit nou precies in? Elke check-in is een klant die mond-tot-mond reclame maakt op Facebook. Op Facebook laat de klant zien dat hij aanwezig is in het sportcentrum en maakt zo mond-tot-mond reclame bij al zijn vrienden. Zo zegt Marcel Verhagen van Fit2Move dat Social Wi-Fi misschien niet direct in nieuwe leden resulteert, maar het grote voordeel is dat de naam “Fit2move” via de leden bij hun netwerk terecht komt. Voor dit eerste heeft Social Checkpoint ook een oplossing gevonden om direct leads te verzamelen via Social Wi-Fi.

Mond-tot-mond reclame wordt gezien als de sterkste vorm van marketing. Social Wi-Fi zorgt dat dit op een slimme wijze gebeurd. De mogelijkheden om Wi-Fi in te zetten om meer engagement en klantenbinding te vergroten worden telkens beter en belangrijker. Op Frankwatching is vorige week een interessante blog gepubliceerd over gratis Wi-Fi en hoe dit ingezet kan worden als marketingkanaal. Daar worden nog een aantal extra mogelijkheden genoemd om Social Wi-Fi in te zetten. Zo kan je bijvoorbeeld advertenties koppelen aan de locatie waar de klant zich begeeft en een bepaald tijdstip. Zo wordt er een gericht aanbod gedaan naar de klanten.  Bijvoorbeeld een kop koffie en een stukje taart als mensen bij een horecaondernemer gebruikmaken van het Wi-Fi in de ochtend en in de middag een speciale lunch.

De mogelijkheden zijn oneindig. Er kan verwezen worden naar een speciale App of een mededeling gedaan worden over aankomend evenement. Zo heeft PSV een grootschalig project “Connected Stadium” opgezet waarbij een snelle Wi-Fi verbinding is aangelegd in het stadion en supporters in samenwerking met de PSV-app een extra experience krijgen.

Heeft u vragen over Social Wi-Fi of wilt u weten wat Social Checkpoint voor u kan betekenen om van het Wi-Fi een marketingkanaal te maken? Neem dan contact met ons op. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Social Checkpoint, volg ons dan op Twitter en Facebook.

 

 For some time now Social Checkpoint has a partnership with the Association for Exclusive Sports Centres (VES). In VES the hundred best fitness centres of the Netherlands come together. These independent clubs work together to strengthen their marketposition. VES-clubs stand out by professionality and quality. Expert enthusiastic instructors and employees are ready to give personal attention and service. VES centres are forerunners in the field of picking up new trends and developments. This way the partnership with VES has also come about. Social Checkpoint has an innovative method with Wi-Fi  to turn Wi-Fi into a smart marketing tool. VES wants to organize around May a mini-fair. Partners of VES and the fitness entrepreneurs can meet each other there. This way Social Checkpoint can explain more about Social Wi-Fi.  Some part of these VES fitness centres already are using Social Wi-Fi.  Fit2move, M&Mthe Next and Palestra Dokkum are some examples of these.

In the month December the VES-clubs had received 266 check-ins via Social Wi-Fi together! With this  in total 87.780 people were reached on Facebook. What is this about now? Every check-in is a customer  who makes mouth to mouth advertising on Facebook. On Facebook the customer shows that he is present at the sports centre and makes mouth to mouth advertising this way to all his friends. For example Marcel Verhagen from Fit2move says that Social Wi-Fi doesn’t directly result in new members, but the great advantage is that the name “Fit2move” lands in their network by their members. For this first thing Social Checkpoint has found a solution to collect leads directly through Social Wi-Fi.

Mouth-to-mouth advertising is seen as the strongest form of marketing. Social Wi-Fi takes care that this happens in a smart way. The possibilities to engage Wi-Fi to increase involvement and keeping your customers are getting better and more significant all the time. On Frankwatching an interesting blog was placed last week about free Wi-Fi and how this can be engaged as a marketing channel. With this a couple of other possibilities are mentioned to engage Social Wi-Fi. For instance you can connect advertisements with the location where the customer is heading toward, and with a certain moment in time. Also a targeted offer can be made to customers.  For example a cup of coffee and a piece of tart when people make use of Wi-Fi at a catering entrepreneur in the morning and a special lunch in the afternoon.

The possibilities are endless. Reference can be made to a special app or an announcement can be made about an upcoming event. This way PSV  has set up a large scale project “Connected Stadium” in which a fast Wi-Fi connection is established in the stadium and supporters get an extra experience in cooperation with the PSV app.

Do you have questions about Social Wi-Fi of do you want to know what Social Checkpoint can mean to you for turning the Wi-Fi into a marketing channel? Then contact us. Do you want to stay informed about the developments within Social Checkpoint, then follow us on Twitter and Facebook.

David de Vries

 

 

Leave a Reply