Stop de ebola-ramp!Stop the ebola catastrophy!

Stop de ebola-ramp! Ebola is niet meer alleen een medische noodsituatie. Het is een humanitaire ramp die hele samenlevingen in West-Afrika ontwricht. Er is nu geld nodig voor medische hulp, preventie, voorlichting, opvang van weeskinderen en voedselhulp.

Met Social Sponsoring willen wij geld inzamelen voor Giro555. Bij uitzonderlijke humanitaire rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Ze werken daarbij samen met de Nederlandse omroepen en vragen heel Nederland om zich aan te sluiten. Want samen redden we meer levens.

Hoe steunt Social Checkpoint Giro555 in de strijd tegen ebola? De grootste webshops van Nederland zijn aangesloten bij Social Sponsoring. Stel ik koop via Giro555 (socialsponsoring.nl/giro555) bij Zalando voor €100,- nieuwe schoenen. Dan gaat €6,- van het bedrag naar Giro555. Zo doneer ik met mijn online aankoop een bedrag aan Giro555 zonder dat het mij iets extra kost.

Wil jij ook helpen in de strijd tegen ebola? Deel dan dit bericht via bovenstaande knoppen en doe je online aankopen via socialsponsoring.nl/giro555.

Door Marco Buijs & David de VriesStop the ebola catastrophy! Ebola is no longer just a medical emergency situation. It is a humanitary disaster which disrupts complete societies in West-Africa. There is money needed now for medical assistance, prevention, instruction, care for orphans and food aid.

We want to raise money with Social Sponsoring for Giro 555. In case of extraordinary humanitary disasters the 10 relief organisations that work together join hands under the name Giro 555. They work together in this with Dutch broadcasters and ask all the Netherlands to join them. Because together we save more lives.

How does Social Checkpoint support Giro 555 in the fight against ebola? The largest webshops of the Netherlands are connected to Social Sponsoring. Suppose I buy via Giro 555 new shoes for 100 euro at Zalando. Then 6 euro of the amount goes to Giro 555. this way I donate with my online purchase an amount to Giro 555 without it costing me anything extra.

Do you also want to help in the fight against ebola? Then share this message via the buttons you see above here and make your online purchases via socialsponsoring.nl/giro555.

Leave a Reply