cablean surface

[:nl]Social Wi-Fi in de Cablean Surface of Things (SoFT)[:en]Social Wi-Fi in the Cablean Surface of Things[:]

[:nl]Social Checkpoint is de afgelopen maanden in samenwerking met Cablean bezig geweest om te kijken naar de mogelijkheden om Social Wi-Fi te integreren in de Surface of Things. Cablean stelt ieder stedelijk oppervlak centraal en verbindt het 24/7 met verduurzaming van de samenleving en de economie. Cablean speelt in op de nieuwe economie en is zeer innovatief. Een mooi voorbeeld hiervan is het draaiende sportveld wat ze in samenwerking met de TU delft hebben ontwikkeld. In samenwerking met gemeentes, maatschappelijke organisaties en bedrijven ontwikkelt Cablean een SROI (Social Return On Investment). Dit doet Cablean onder andere met het “Made by, in and for” programma. De Surface wordt geassembleerd in de gemeente zelf waardoor sociale werkplekken worden gecreëerd. De gratis energie die wordt opgewekt met de Surface of things zal naar de maatschappelijke organisaties gaan. De besparingen die hiermee worden gedaan kunnen daarmee weer geïnvesteerd worden door de maatschappelijke organisaties om meer maatschappelijke activiteiten te ontplooien.

In de connected economy en de internet of things markt is Social Wi-Fi onmisbaar. Meer dan de helft van de bevolking gebruikt een smartphone. Het gemak van de mogelijkheid om te communiceren met iedereen, altijd en overal, maakt de smartphone een essentiëler instrument dan ooit tevoren. Wi-Fi is hierbij de hoeksteen geworden om altijd connected te zijn, uit onderzoek blijkt dan ook dat Wi-Fi in het openbaar hoog gewaardeerd word. Vooral voor City Marketing speelt Wi-Fi een belangrijke rol.

connectivity Wi-Fi groot

In verschillende steden is er een City Wi-Fi uitgerold. Deze netwerken zijn op verschillende manieren vormgegeven. Hier is ook uitgebreid onderzoek naar gedaan wat de voor- en nadelen zijn en welke mogelijke vormen er zijn. Uit het onderzoek blijkt dat publiek Wi-Fi in de binnenstad een aanwinst is voor onder andere horeca ondernemers, winkelend publiek en toeristen. Het volledige rapport is hier te vinden.

Momenteel gebruikt 71% van de Nederlanders Facebook. Facebook is met 11,6 miljoen gebruikers het grootste social netwerk in Nederland. Vijf miljoen van deze gebruikers maken dagelijks gebruik van Facebook. Gemiddeld zijn mensen meer dan een uur per dag bezig met het lezen van berichten op de news feed, comments plaatsen en het toevoegen van status updates. De connectie van online en offline word telkens meer zichtbaar. De koppeling met Facebook en het Wi-Fi geeft nog meer mogelijkheden en zo is de integratie van Social Wi-Fi in de Cablean Surface misschien ook vanzelfsprekend.

Door Social Wi-Fi te integreren in de Cablean Surface onstaan er verschillende nieuwe mogelijkheden om de stad, toerisme, maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar te verbinden. De mogelijkheden zijn oneindig. Social Wi-Fi kan breed ingezet worden voor zowel awareness, naamsbekendheid, branding en city marketing. Zo kan bijvoorbeeld de gebruiker geïnformeerd worden dat de gemeente zich met de Cablean Surface inzet om een CO2 neutrale gemeente te ontwikkelen of kunnen toeristen geïnformeerd over speciale events en activiteiten in de stad. In de toekomst zal Social Wi-Fi alleen nog maar belangrijker worden en de basis zijn voor de connected economy en de wereld van internet of things.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Social Checkpoint? Volg ons dan op Facebook en Twitter.[:en]Social Checkpoint worked together with Cablean during the last few months to look at the possibilities to integrate Social Wi-Fi into the Surface of Things. Cablean puts every urban surface central and connects it with the web. Cablean is going along with the new economy and is very innovative. A fine example of this is the rotatable sportsfield which they have developed together with the TU Delft. In cooperation with cities, organisations in society and companies, Cablean is working on SROI (Social Return On Investment). Cablean does this for example with the “made by, in and for” programme. The Surface gets assembled in the city itself by means of which social workplaces are created. The free energy which is generated with the Surface of Things will go to social organisations. The savings that are made with this can be re-invested by the social organisations to develop more social activities.

In the connected economy and the internet of things market you can’t do without Social Wi-Fi. More than half of the population is using a smartphone. The convenience of the possibility to communicate with everyone, always and everywhere is making the smartphone a more essential tool than ever before. Wi-Fi has become a cornerstone for staying connected all the time. During research it appeared that Wi-Fi is highly valued in public. Especially for City-Marketing Wi-Fi is playing an important role.

In several cities a City wide Wi-Fi network has been setup. These networks have been shaped in different ways. Extensive research has been done to investigate the advantages and disadvantages and which forms are possible. According to research it appears that public Wi-Fi is a welcome addition for city centres from the point of view of catering entrepreneurs, shops, the public and tourists.

At the moment 71 % of the Dutch people are using Facebook. Facebook is with 11,6 million users the largest social network in the Netherlands. From these users 5 million people make use of Facebook on a daily basis. On average, people spend more than 1 hour per day on reading posts on their news feed, placing comments and adding status updates. The connection between online and offline is becoming more visible all the time. The connection with Facebook and the Wi-Fi is giving even more possibilities and this way the integration of Social Wi-Fi into the Cablean Surface of Things seems to be a logical step forward. By integrating Social Wi-Fi into the Cablean Surface of Things, several new possibilities come about to connect the city, tourism, social organisations and companies. The possibilities are endless. Social Wi-Fi can be used for both awareness, making your name known, branding and city marketing. The user can, for example, be informed about it that the city is making use of the Cablean Surface of Things to create a CO2 neutral municipality or tourists can be informed about special events and activities in the city. In the future Social Wi-Fi will only become more important and become a basis for the connected economy and the world of internet of things.

Do you wish to be kept informed about the developments at Social Checkpoint? Then follow us on Facebook.

David de Vries.[:]

Leave a Reply