Social Shopping

Social Checkpoint kondigt release Social Shopping aan voor begin 2015Social Checkpoint announces release Social Shopping at start 2015

Social Checkpoint kondigt met trots haar eerste product aan dat écht gericht is op consumenten: Social Shopping. Met behulp van Social Shopping kunnen mensen producten, vakanties en andere diensten zoeken en prijzen bij verschillende online aanbieders vergelijken.

Het doel is om op een overzichtelijke en simplistische manier iedereen inzicht te geven in waar producten te koop zijn en voor welke prijs. Hoewel soortgelijke initiatieven natuurlijk al lang bestaan, onderscheidt Social Shopping zich op 3 manieren van deze bestaande initiatieven. Ten eerste zal het aanbod bij Social Shopping zich niet limiteren tot een bepaalde productgroep zoals bijvoorbeeld Tweakers dat doet. Maar op bijvoorbeeld beslist.nl en kieskeurig.nl kunnen nu ook al alle denkbare producten worden vergeleken. Social Shopping gaat verder dan alleen het vergelijken van producten. Naast producten, zullen ook vakanties en andere diensten kunnen worden gezocht en vergeleken via Social Shopping. Dat zal Social Shopping dan ook echt uniek maken. Het tweede punt waarop Social Shopping zich onderscheidt van bestaande initiatieven is dat het mogelijk zal zijn om met Social Shopping uw vereniging, club of goede doel te steunen. Hier vindt Social Shopping dan ook direct aansluiting bij Social Sponsoring. Er is gekozen voor de naam Social Shopping mede doordat u met uw aankopen een goed doel kan steunen of uw sportvereniging kan helpen. Tenslotte zal Social Shopping zich proberen te onderscheiden op basis van simpliciteit en eenvoud met betrekking tot het zoeken en vergelijken van producten, vakanties en andere diensten.

Social Shopping zal begin 2015 live gaan. Het is nog niet precies bekend in welke landen Social Shopping zal starten. Wel is het al zeker dat Social Shopping ook in Nederland vanaf de initiële release beschikbaar zal zijn. Het is in eerste instantie de bedoeling dat binnen het aanbod van een paar gerenommeerde webshops gezocht en vergeleken kan worden. Voorbeelden van gerenommeerde webshops zijn WehkampZalandoMediaMarkt en Thuisbezorgd.nl. Daarna is het de bedoeling dat elke webshop wereldwijd aangesloten zal worden bij Social Shopping. Het is nog niet duidelijk wat het aanbod aan producten, vakanties en andere diensten zal zijn bij de release omdat de gerenommeerde webshops waarmee gestart zal worden nog niet bekend zijn. Wanneer de release precies is wordt komende woensdag 7 januari bekendgemaakt. Hieronder vindt je informatie over hoe je op de hoogte kan blijven van de ontwikkelingen met betrekking tot Social Shopping.

Wil jij als eerste weten wanneer Social Shopping live gaat? Of wil je Social Shopping direct uitproberen zodra het live gaat? Volg ons dan via Twitter of Facebook.

Heb je nu al tips voor ons? Of vragen met betrekking tot Social Shopping? Wil je dat het aanbod van jouw webshop ook gevonden kan worden via Social Shopping? Neem dan contact met ons op!

Door Marco BuijsSocial Checkpoint announces her first product that really is aimed for consumers: Social Shopping. With help from Social Shopping people can look for products, holidays, and other services and compare prices at different online providers.           The goal is to give everyone insight in a clear and simplistic manner in where products can be bought and at which price. Though similar initiatives of course already exist for a long time, Social Shopping distinguishes itself in 3 ways from these existing initiatives.   At first the offer at Social Shopping will not limit itself to a certain productgroup as for example Tweaker does. But for example on beslist.nl and kieskeurig.nl it is already possible to compare all kinds of products. Social Shopping does more than just comparing products. Next to products, holidays and other services can be searched for and compared by Social Shopping. This will make Social Shopping truly unique. The second point which distinguishes Social Shopping from existing initiatives is that it will be possible to support your association, club or charity by Social Shopping. Here Social Shopping finds a direct connection to Social Sponsoring. The choice for the name Social Shopping was made also because you can support a charity with your buying of a product or you may help your sportsclub. Finally Social Shopping will try to distinguish itself by means of simplicity and plainness of the manner of looking for as well as comparing products, holidays and other services. Social Shopping will go live in the beginning of 2015. It is not yet quite known in which countries Social Shopping will start. It is already certain that Social Shopping will be available from the initial release in the Netherlands. The intention is first to be able to search and compare products within the supply of a few well-established webshops.  Examples of well-established webshops are Wehkamp, Zalando, Media Markt and Thuisbezorgd.nl. After this it is the intention that every webshop worldwide will be connected to Social Shopping. It is not yet quite clear what the offer of products, holidays and other services will exactly be because the names of the webshops with which are started are not all known yet. On wednesday 7 January it will be made known when the release will take place. Below you find information about how you can stay informed about the developments concerning Social Shopping. Do you want to be the first one to know when Social Shopping goes live? Or do you want to try Social Shopping immediately as soon as it goes live? Follow us then on Twitter or Facebook. Do you already have tips for us? Or questions concerning Social Shopping? Do you wish that your webshop’s offer can also be found on Social Shopping? Then contact us!

By Marco Buijs.

Leave a Reply