Clipart Illustration of a Diverse Group Of Colorful People Wearing Party Hats And Blowing Noise Makers While Dancing At A Birthday Or New Years Eve Party

[:nl]Social Checkpoint in finale van Amsterdam student ondernemerprijs. Help door een Like te geven! [:en]Social Checkpoint in Final of Amsterdam Student Entrepreneurprize (ASOP). Help by giving a like?[:]

[:nl]Laten we beginnen met het geweldige nieuws dat co-founder Marco Buijs 26 jaar jong is geworden vandaag dus vergeet hem vandaag niet te feliciteren. Verder is er nog meer goed nieuws. Het is namelijk weer zover. Social Checkpoint staat dit keer in de finale van de Amsterdamse Student Ondernemersprijs (ASOP). Een ervaren jury heeft zes bedrijven geselecteerd die de strijd aan mogen gaan.

Er is zijn twee prijzen te winnen. De eerste is de publieksprijs en de tweede is de hoofdprijs die bestaat uit een volledig verzorgde reis naar Silicon Valley en een halve finale plaats voor de landelijke studenten competitie (STUOP).

Publieksprijs:

De winnaar van de publieksprijs wordt geselecteerd op basis van twee factoren die beiden even zwaar mee zullen wegen voor de uitslag. De eerste factor is stemmen/liken via Facebook. Door een like te geven aan het bericht hieronder stem je ervoor dat Social Sponsoring de publieksprijs kan winnen (dus niet de pagina liken maar de post zelf en vergeet de like niet te confirmen indien nodig).

//

 

De tweede factor die bepalend is voor het winnen van de publieksprijs is een stemronde op het evenement zelf. Hierbij krijgt het hele publiek de kans om te stemmen op zijn of haar favoriet tijdens het finale evenement. Aanmelden als publiek voor het finale evenement op 30 april kan via de site. Hieronder vind je een overzicht van de andere finalisten.

Yournalism:
Yournalism is een online platform voor onderzoeksjournalistiek. Yournalism blaast nieuw leven in diepgravende journalistiek, door uit te zoeken wat jij echt belangrijk vindt. Hun doel is om de impact die journalistiek kan maken op de maatschappij in de handen van de nieuwsconsument zelf te leggen. Jij bepaalt het volgende verhaal!

Bitstraat:
Bitcoin is een valuta, net als de euro of de dollar. Het grote verschil met deze traditionele betaalmiddelen is het feit dat het gebruik maakt van peer-to-peer technologie. Wanneer een Bitcoinbetaling via de BitStraat-terminal plaatsvindt, wordt deze direct omgezet in euro. De winkelier is tijdens de transactie op geen enkel moment in het bezit van Bitcoin, waardoor u geen wisselkoers risico loopt. Zo ontvangt de winkelier dus altijd elke euro die wordt afgerekend.

NEO NAIL TECH:
De groeiende mogelijkheden van 3D printen in de fashion industry, en toenemende populariteit van nail art worden samengevoegd door NEO NAIL TECH.  NEO NAIL TECH produceert exclusieve 3D geprinte nail jewelry; een nieuw en futuristisch product. Deze 3D geprinte nagelversiering kan op nagels geplakt worden en kan meerdere keren gebruikt worden. De 3D print technologie maakt het mogelijk om de nagels te customizen door te kiezen welke maat, structuur, design, kleuren en materialen je wilt bestellen.

MELT IcePops:
MELT IcePops is een startup die de ijs wereld op z’n kop zet. Niet langer dezelfde saaie ijsjes, maar ijsjes in letterlijk alle kleuren, vormen en maten. Wat MELT zo bijzonder maakt, naast de bijzondere ijsjes, is het innovatieve productieproces waardoor ze in staat zijn op zeer korte termijn, met lage kosten een nieuw design te ontwerpen en op de markt te brengen. Ze ontwerpen zelf de ijsjes, maken de mallen, produceren de ijsjes en verkopen ze vanuit een bakfiets. MELT maakt gebruik van 3D technologie om jouw fantasie om te zetten in een ijsje.

NOOT Amsterdam:
Noot Amsterdam brengt de twee werelden van kunstenaars & kleding bij elkaar. Zij doen dit door de perfecte sweater te combineren met een opdruk en verhaal van een kunstenaar. De klant maakt op deze manier deel uit van de allereerste Walking Gallery. Noot biedt kunstenaars op deze manier een nieuwe vorm van exposeren. Met een zeer beperkte oplage per sweater steun jij dus niet alleen de kunstenaar maar zal je ook weinig mensen vinden die hetzelfde aanhebben als jouw![:en]Let’s start with the great news that co-founder Marco Buijs turned 26 years young today, so don’t forget to congratulate him today. Besides this there is still more good news. It has happened again. Social Checkpoint this time stands in the final of the Amsterdam Student entrepreneur prize (ASOP). An experienced jury has selected six companies who may start the battle.

Two prizes can be won. The first prize is the publics prize and the second is the first prize, which includes an all-inclusive trip to Silicon Valley as well as a semi-final placement for the national students competition (STUOP).

Publics prize: The winner of the publics prize is selected on the base of two factors which both will count the same for the outcome. The first factor is voting/liking via Facebook. By giving a like to the message below you vote for it that Social Sponsoring can win the publics prize ( so do not like the page but the post itself and don’t forget to confirm the like when neccessary.

The second factor which is deciding for winning the publics prize is a voting round for the event itself. Here the whole public gets the chance to vote for his or her favorite during the final event. Subscribing to being part of the public for the final event on 30 april is possible via the site. Below here you find an overview of the other finalists.

Yournalism: Yournalism is an online platform for research journalism. Yournalism brings new life to thorough journalism, by finding out what is really important to you. Their goal is to put the impact of journalism on society in the hands of the news consumer himself. You determine the next story.

Bitstraat: Bitcoin is a currency, just like the euro or the dollar. The great difference with these traditional means of payment is the fact that it makes use of peer-to-peer technology. When a Bitcoin payment takes place through the Bitstraat-terminal, this immediately gets converted in euro. The retailer is not at any moment in possession of Bitcoin during the transaction, because of which you don’t run any exchange rate risk. This way the retailer always receives every euro that is paid.

NEO NAIL TECH: The growing opportunities of 3D printing in the fashion industry, and the rising popularity of nail art are joined together by NEO NAIL TECH. NEO NAIL TECH produces exclusive 3D-printed jewelry; a new and futuristic product. This 3D printed naildecoration can be pasted on nails and can be used several times. The 3D printing technology makes it possible to customize the nails by choosing which size, structure, design, colours and materials you wish to order.

MELT Ice Pops: MELT Ice Pops is a startup shich turns the icecream world upside down. No longer the same boring icecreams, but icecreams in litterally all colours, forms and shapes. What makes MELT so special, besides the special icecreams, is the innovative production process by means of which they are able to design within a short period, at low cost, a new design and bring it on the market. They design the icecreams themselves, make the malls, produce the icecreams and sell them from a carrying bicycle. MELT makes use of 3D technology to turn your fantasy into an icecream.

NOOT Amsterdam

Noot Amsterdam brings together the two worlds of artists and clothes. They do this by combining the perfect sweater with a print and story from an artist. The customer is making part of the very first Walking Gallery this way. This way Noot offers artists a new way of exposing. With a very small edition per sweater you do not only support the artist but you will find few people who are wearing the same clothes as you.             David de Vries.[:]

Leave a Reply