Nieuwe Handleiding Social SponsoringNew User Manual Social Sponsoring

Social Checkpoint heeft een nieuwe handleiding voor het succesvol implementeren van Social Sponsoring. In de handleiding wordt stapsgewijs verteld hoe u Social Sponsoring voor uw organisatie kunt aanmaken, instellen en onder leden activeren. Daarna kunnen leden, vrienden, familie en fans direct gebruik maken van Social Sponsoring om uw organisatie gratis te sponsoren.

Download hier de handleiding voor Social Sponsoring.

Nadat u een account heeft aangemaakt bij Social Sponsoring is het zaak om leden, vrienden, familie en fans te activeren om gebruik te gaan maken van deze nieuwe manier van sponsoring. In de handleiding worden verschillende tips gegeven om betrokkenheid te creëren bij Social Sponsoring. Zo wordt er uitgelegd hoe de Sponsormeter met Facebook geïntegreerd kan worden. Daarnaast staan er ook nuttige tips in voor het bepalen van een doel waarvoor uw organisatie kan sparen. Met een leuk doel kan ook extra betrokkenheid gecreëerd worden.

Door Marco BuijsSocial Checkpoint has a new user manual for successfully implementing Social Sponsoring. In the manual you are told step by step how you can prepare, set up and activate Social Sponsoring for your members. Besides this members, friends, family and fans can directly make use of Social Sponsoring to sponsor your organisation for free.

Download here the manual for Social Sponsoring.

After you have created an account at Social Sponsoring it matters to activate members, friends, family and fans to start using this new way of sponsoring. In the manual several different tips are given to create involvement in Social Sponsoring. For example it is explained how the Sponsormeter can be integrated with Facebook. Besides this there are useful tips for choosing a goal for which your organisation can save. With a nice goal extra involvement can be created.                                                       By Marco Buijs.

Leave a Reply