Social Shopping

Marco Buijs maakt release datum Social Shopping bekendMarco Buijs announces release-date Social Shopping

Marco Buijs heeft in een eerdere publicatie verteld dat hij 7 januari 2015 bekend zou maken wanneer de release dag van Social Shopping zou zijn. Marco Buijs heeft 5 jaar ervaring met het bedenken en ontwikkelen van apps. Hij won de hackathon Hack de overheid 2013, een wedstrijd waarbij binnen acht uur tijd de leukste of handigste app gebouwd diende te worden. Verder was hij tijdens het volgen van zijn Master in Perth, Australië, actief ondernemer op het gebied van internationale handel tussen Australië en China. Zijn passie is het bedenken en ontwikkelen van producten die het leven van de mens gemakkelijker en leuker maken. Marco is een expert op het gebied van zoekmachines. Tijdens zijn afstudeerproject ontwikkelde hij een zoekmachine die een betere zoekmethode heeft dan Google. Hierover zijn ook verschillende wetenschappelijke papers uitgekomen en heeft hij deze gepresenteerd in het buitenland. Na zijn studie is hij gelijk verder gegaan met ondernemen en is Co-founder van Social Checkpoint.

Social Checkpoint is een social media marketing en sponsoring bedrijf. Social Checkpoint heeft afgelopen jaar verschillende producten ontwikkeld waaronder Social Wi-Fi. Social Wi-Fi zorgt ervoor dat van het bestaande Wi-Fi een slimme marketingtool wordt gemaakt door er Social Wi-Fi van te maken. Social Checkpoint ontwikkelde ook een unieke vorm van sponsoring, ook wel het nieuwe crowdfunden genoemd. Social Sponsoring zorgt ervoor dat mensen met hun online winkelen een klein bedrag doneren aan een goed doel of een lokale (sport)vereniging. In 2015 zal Social Checkpoint een primeur hebben met Social Shopping. Hierbij zal Marco zijn expertise in zoekmachines  toepassen en het mogelijk maken om zowel producten en diensten met elkaar te vergelijken. Nog nooit eerder was het mogelijk om zowel producten als diensten met elkaar te kunnen vergelijken. Marco vertelt dat Social Shopping zich op drie verschillende manieren onderscheidt ten opzichte van vergelijkbare initiatieven.

“Ten eerste zal het aanbod bij Social Shopping zich niet limiteren tot een bepaalde productgroep zoals bijvoorbeeld Tweakers dat doet. Maar op bijvoorbeeld beslist.nl en kieskeurig.nl kunnen nu ook al alle denkbare producten worden vergeleken. Social Shopping gaat verder dan alleen het vergelijken van producten. Naast producten, zullen ook vakanties en andere diensten kunnen worden gezocht en vergeleken via Social Shopping. Dat zal Social Shopping dan ook echt uniek maken. Het tweede punt waarop Social Shopping zich onderscheidt van bestaande initiatieven is dat het mogelijk zal zijn om met Social Shopping uw vereniging, club of goede doel te steunen. Hier vindt Social Shopping dan ook direct aansluiting bij Social Sponsoring. Er is gekozen voor de naam Social Shopping mede doordat u met uw aankopen een goed doel kan steunen of uw sportvereniging kan helpen. Tenslotte zal Social Shopping zich proberen te onderscheiden op basis van simpliciteit en eenvoud met betrekking tot het zoeken en vergelijken van producten, vakanties en andere diensten.”

Marco Buijs zal de komende maanden zijn handen vol hebben ook om het feit dat Social Sponsoring binnenkort internationaal zal gaan. Hierover meer in mijn volgende publicatie. Zet dus één april in je agenda en nee dit is geen grap. Want dan zal Social Shopping live gaan! 

 

Marco Buijs said in an earlier publication he would announce on 7 january 2015 when the release day of Social Shopping would come. Marco Buijs has 5 years experience in devising and developing apps. He won the hackaton Hack de Overheid 2013, a contest where withing 8 hours the nicest or handiest app had to be built. Furthermore he was an active entrepreneur while following his Master in Perth, Australia in the field of international trade between Australia and China. His passion is devising and developing products which make people’s lives easier and nicer. Marco is an expert in the area of search engines. During his graduation he developed a search engine which has a better searchmethod than Google. He has published several scientific papers about this and he also presented these abroad. After his study he continued immediately with enterprising and he is Co-founder of Social Checkpoint.

Social Checkpoint is a social media marketing and sponsoring company. Social Checkpoint has developed several products last year under which also Social Wi-Fi. Social Wi-Fi ensures that existing Wi-Fi changes into a smart marketing tool by making it Social Wi-Fi. Social Checkpoint also developed a unique form of Sponsoring, also called the new crowdfunding. Social Sponsoring takes care of it that people donate a small amount of money to a charity with their online purchases or to a local (sports) association. In 2015 Social Checkpoint will be the first with Social Shopping. Marco will apply his expertise in search engines and make  it possible to compare both products as well as services with each other. Before this it has never been possible to compare both products as well as services with each other.  Marco tells that Social Shopping distinguishes itself in three ways from comparable initiatives.

“First the offer at Social shopping will not limit itself to a specific group of products like for example Tweaker does. But on beslist.nl for example as well as kieskeurig.nl all imaginable products can be compared. Social Shopping goes further than just comparing products. Beside products, also holidays and other services can be looked up and compared by Social Shopping. This will therefore make Social Shopping truly unique. The second point in which social shopping distinguishes itself from existing initiatives is that it will be possible to support  your association, club or charity with Social Shopping. Here Social Shopping connects directly to Social Sponsoring. The name Social Shopping was also chosen because you can support a charity with your purchases or your sports association. Finally Social Shopping will try to distinguish itself on the basis of simplicity in looking for and comparing products, holidays and other services.”

Marco Buijs will be very much occupied coming months, also because Social Sponsoring will go international shortly. More about this in my next publication. So put 1 april in your agenda and no, this is not a joke. Because then Social Shopping will go live!

by David de Vries.

 

Leave a Reply