Marco Buijs en Marco Spruit presenteren de Social Score in RomeMarco Buijs and Marco Spruit present the Social Score in Rome

Woensdag 22 oktober 2014 presenteren Marco Buijs en Marco Spruit de Social Score tijdens  de Knowledge Discovery and Information Retrieval conference (KDIR). Afgelopen week was het al feest omdat ik mijn diploma in ontvangst mocht nemen voor de Master of Business Informatics bij de Universiteit van Utrecht. Het afstudeerproject waar ik me mee bezig gehouden heb ging over zoekmachines. Specifiek was de vraag hoe Social Media kan worden gebruikt om zoekmachines te verbeteren. Tijdens het afstudeerproject werd onder andere een prototype gebouwd en een experiment gehouden om de kwaliteit te vergelijken met andere zoekmethoden.

Over een onderdeel van de het afstudeerproject schreven we een paper die we instuurden naar de KDIR 2014. Deze werd geaccepteerd en daarom gaan we woensdag dus naar Rome om dit te presenteren. Het onderdeel dat we gaan presenteren gaat over de Social Score, een algoritme dat ik bedacht heb om de waarde van een webpagina te bepalen. De Social Score bepaalt de waarde van een webpagina op basis van zogenaamde Social Signals. Voorbeelden van Social Signals zijn bijvoorbeeld LikesTweets en Pins. Op basis van het aantal Likes, Tweets, Pins en andere Social Signals met betrekking tot een webpagina berekent het Social Score algoritme hoe waardevol een bepaalde webpagina is ten opzicht van andere webpagina’s. Voor een zoekmachine is het erg handig om te weten hoe belangrijk een bepaalde webpagina gevonden word en de Social Score kan dan ook goed gebruikt worden door een zoekmachine om de resultaten nog beter aan te laten sluiten bij de vragen die ze gesteld worden. Uiteindelijk is het belangrijk dat mensen op het juiste moment de juiste informatie kunnen raadplegen, want alleen dan is informatie waardevol. De juiste informatie op een verkeerd moment is zinloos en verkeerde informatie op het juiste moment is verwarrend.

Tijdens het experiment werd van meer dan 120 000 webpaginas de Social Score berekend op basis van 7 Social Signals van 7 verschillende Social Media Platforms: Facebook, Twitter, Pinterest, Delicious, Google+, LinkedIn en StumbleUpon. Van deze 120 000 webpaginas maakten we een top 50. Hieronder zie je de Top 50 webpaginas wereldwijd volgens de Social Score. Een mooi resultaat omdat de lijst intuïtief juist lijkt. Het paper over de Social Score kan je downloaden via de website van Marco Spruit. Op de website van de Universiteit Utrecht kan je mijn volledige scriptie lezen.

socialscore
Door Marco BuijsWednesday 22 October 2014 Marco Buijs and Marco Spruit present the Social Score during the Knowledge Discovery and Information Retrieval conference (KDIR). Last week I celebrated because I received my certificate of qualification for the Master of Business Informatics at the University of Utrecht. The project with which I completed my study was about search engines. A specific question was how Social Media can be used to improve search engines. During this project I completed my study with among other things building a prototype and I carried out an experiment to compare its quality with other search methods.

We wrote a paper about part of the project at the end of my study which we sent to the KDIR 2014. This was accepted and this is why we therefore go to Rome on wednesday to present this. The part we will present is about the Social Score, an algorithm I devised to determine the value of a webpage on the basis of so-called Social Signals. Examples of Social Signals are for example Likes, Tweets and Pins. On the basis of the number of Likes, Tweets and other Social Signals in regard to a webpage the Social Algorithm  calculates the value of a certain webpage in relation to other webpages. For a search engine it is very handy to know how important a website is considered and the Social Score can well be used by a search engine to make the results link even better to to the questions which are asked from it. Finally it is important that people can consult the right information at the right time, because only then information is valuable. The right information on a wrong moment is useless and wrong information on the right moment is confusing.

During the experiment the Social Score of over a 120 000 webpages was calculated based on 7 Social Signals from 7 different Social Media Platforms: Facebook, Twitter, Pinterest, Delicious, Google plus, LinkedIn and StumbleUpon. From these 120 000 webpages we made a top 50. Below here you see the top 50 webpages worldwide, according to the Social Score. A nice result because the list seems intuitively right. The paper about the Social Score can be downloaded by you via the website of Marco Spruit. On the website of the University of Utrecht you can read my complete essay.                                                                                                                         By Marco Buijs.

 

Leave a Reply