Hoe komt het dat jouw sportvereniging €10.000 per jaar misloopt aan sponsorinkomsten?Why your sports association misses out on 10.000 euro sponsor income?

Een gemiddelde voetbalclub heeft 375 leden. Op basis van dit gemiddelde aantal leden zal ik een voorzichtige berekening maken hoe sportverenigingen €10.000,- per jaar mislopen.

Alleen al door simpelweg de basisinkopen van een huishouden zoals eten, kleding en vakanties te bestellen/boeken via Social Sponsoring kan het duizenden euro’s voor de vereniging opleveren.

Thuisbezorgd keert bijvoorbeeld €0,75 uit per bestelling die gedaan wordt via Social Sponsoring. De helft van de leden bestelt één keer per maand op het werk of thuis via Thuisbezorgd. Ook hebben mensen nieuwe schoenen en kleding nodig en kopen ze die één a twee keer per jaar. Laten we uitgaan van één paar schoenen per jaar van gemiddeld €50,- en verder €300,- aan kleding per jaar.

Ook willen leden toch één keer per jaar op vakantie. Om een voorzichtige berekening te kunnen maken is ervan uitgegaan dat de helft van de leden op vakantie gaat en via de Sponsormeter boekt. Elektronica zoals stofzuigers, wasmachines, TV’s et cetera kan de Sponsormeter al snel op laten lopen. In de berekening zijn 5 van de 41 webshops behandeld. Er zijn nog veel meer mogelijke webshops waarbij leden de club gratis kunnen sponsoren. Denk hierbij aan energie, telefonie, verzekeringen, sport & vakantie artikelen, persoonlijke verzorging et cetera. Op onze website kunt u zien hoeveel commissie elke webshop uitbetaalt voor uw Sponsormeter als leden daar aankopen doen.

Wil jij ook je club gratis sponsoren? Waar wacht je nog op? Maak direct een account aan bij Social Sponsoring en begin met sparen voor je club. Ga jij niet over de sponsoring bij jouw club? Informeer dan direct de sponsorcommissie of het bestuur van jouw vereniging!An average soccer club has 375 members. Based on this average number of members I will make a careful estimation how sportclubs miss out on 10.000 euro per year. Only by simply ordering/booking the basic purchases of a household such as food, clothes and holidays via Social Sponsoring can yield thousands of euro’s for the association.

Thuisbezorgd pays out 0.75 cent for example for every order placed via Social Sponsoring. Half of it’s members orders once a month either at work or at home via Thuisbezorgd. People also need shoes and clothes which they buy once or twice a year. Let’s presume one pair of shoes per year of an average cost of 50 euro and further 300 euro for clothes per year.

Also members want to go on holiday anyhow once a year. To make a careful estimation we assumed that half of the members goes on holiday and books via the Sponsormeter. Electronics such as vacuum-cleaners, washing machines, tv’s etc. can quickly let the Sponsormeter rise. In the estimation 5 of the 41 webshops were included. There are many more possible webshops where members can support the club for free. You can think about energy, telecom, insurances, sport- and holiday articles, personal care etc. On our website you can see how much commission  each webshop pays for your Sponsormeter if members buy something there.

Do you also want to sponsor your club for free? What are you waiting for? Create an account with Social Sponsoring immediately and start saving for your club. Are you not in charge of the sponsoring at your club? Then you can rightaway inform the sponsorcommittee or the management of your association!                                              By David de Vries.

 

Leave a Reply