Hoe energie- en zorgtransitie zorgt voor professionalisering van de breedtesport.

In mijn vorige artikel over de ondergang van de sportvereniging gaf ik een somber toekomstbeeld voor de sportvereniging. Maar in deze tijd van crisis is er veel aan het veranderen en zijn wij zo gezegd in “transitie”. We gaan een nieuw tijdperk in en hierbij ben ik van mening dat dit ook van grote invloed zal zijn op de sport. Na de commercialisering van de sport zal er nu een verduurzaming van de sport ontstaan. De sport en sportaccommodatie zullen als middel worden ingezet om maatschappelijke problemen aan te pakken. De oude vastgeroeste sportbestuurder zal verdwijnen en zal plaats moeten maken voor jonge sportprofessionals die van de sportvereniging het kloppend hart van de wijk maken. Daarbij zal jong en oud samenkomen en de breedtesport professionaliseren.

Ik zal een aantal praktijkvoorbeelden geven om te laten zien dat deze transitie al plaatsvindt. Zo zijn er verschillende voorbeelden van energie transitie bij sportverenigingen om de club energie neutraal te maken. Dit kan een besparing opleveren van vijftien procent van de totale jaarrekening. Verder blijkt uit onderzoek dat een sportveld 90% van de tijd niet in gebruik is. Het zou mooi zijn als er van het kunstgrasveld ook een ander veld kan worden gemaakt zodat er bijvoorbeeld ook gebasketbald kan worden. Op het moment dat het niet in gebruik is dat er dan energie kan worden opgewekt. Dit klinkt misschien als een ver van je bed show maar in Eindhoven hebben ze al een draaiend sportveld geplaatst die dit kan.

Een ander mooi voorbeeld is Vitale Sportvereniging. Hierbij wordt er een jonge sportprofessional aangesteld als verenigingsmanager. In samenwerking met de gemeente en sociale partners zorgen ze ervoor dat maatschappelijke problemen worden aangepakt. Zo wordt er ingespeeld op onder andere participatie, wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Doordat de sportaccommodatie van ‘s morgens tot ‘s avonds wordt opengesteld voor jong en oud en hier een breed aanbod wordt gedaan veranderd de sportaccommodatie in “de huiskamer van de buurt”.

Door alleen al deze drie voorbeelden toe te passen zal de sportvereniging transformeren en ontstaat er ook een sporttransitie. Door de duurzame maatregelen zullen er meer financiële middelen vrijkomen om te investeren in het opleiden van trainers en coaches en andere professionals. Door deze groei van kennis en kunde zal de breedtesport ook meegaan in de transitie en professionaliseren.

Geef een reactie