Een unieke Social Media marketingcampagne uit de praktijk: Flipside Ski & SnowboardingA Unique Social Media marketingcampaign from Practice: Flipside Ski- and Snowboarding

Sinds afgelopen vrijdag brengt Social Checkpoint Flipside Ski & Snowboarding onder de aandacht via een Facebook marketingactie. Flipside Ski & Snowboarding biedt wintersportreizen aan naar Oostenrijk en wordt geleid door Florian Verhoef en Philippe Petit. Beiden hebben een passie voor de winters in Oostenrijk, het fulltime onderweg zijn in de bergen, skiën en snowboarden. “Aan de basis van Flipside Ski & Snowboarding staat het delen van de beleving: skiën en snowboarden doe je samen”, aldus de heer Verhoef.

Er zitten een aantal unieke aspecten aan de marketingactie die is opgezet voor Flipside Ski & Snowboarding. Ten eerste is de actie op basis van no-cure-no-pay. Flipside Ski & Snowboarding heeft dus alleen kosten aan marketing als er ook daadwerkelijk resultaat geboekt wordt. Resultaten worden meetbaar gemaakt omdat er gebruik wordt gemaakt van een speciale lead page van Social Checkpoint. Met behulp van deze lead page worden potentiele klanten geworven voor Flipside Ski & Snowboarding op een goed meetbare manier. Social Checkpoint onderscheid en specialiseert zich op deze manier steeds meer op het gebied van no-cure-no-pay marketing.

Een ander uniek aspect aan de opgezette marketingactie is dat er geadverteerd wordt via het Wi-Fi van een derde partij, in dit geval voetbalvereniging CJVV. Bezoekers die inchecken bij CJVV kunnen er voor kiezen om een sponsor te delen via Social Media om zo de club te helpen aan extra sponsorinkomsten. In dit specifieke geval is de sponsor die dan gedeeld wordt dus Flipside Ski & Snowboarding. Voor elke geboekte reis via de marketingactie ontvangt CJVV een commissie: een percentage van de omzet van de geboekte reis. Een voorbeeld van een Check in in combinatie met het delen van een sponsor op Facebook ziet u hieronder.

Ziet u in deze manier van marketing ook mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Door Marco BuijsSince last friday Social Checkpoint brings under the attention Flipside Ski- and Snowboarding via a facebook marketing action. Flipside Ski & Snowboarding offers wintersports holidays to Austria and is led by Florian Verhoef and Philippe Petit. Both have a passion for the wintersport in Austria, being fulltime on the way in the mountains, skiing and snowboarding. “At the basis of Flipside Ski- and Snowboarding stands sharing this experience: Skiing and snowboarding is something you do together” according to mr. Verhoef.

There are a few unique sides to the marketingcampaign that is set up for Flipside Ski- and Snowboarding. First comes the action on basis of no-cure-no-pay. Flipside Ski- and Snowboarding therefor has only marketingcosts when there is an actual result. Results are made measurable because use is made of a special lead page of Social Checkpoint. With help of this lead page potential customers are brought in for Flipside Ski- and Snowboarding in a well-measurable way. Social Checkpoint distinguishes itself this way and specialises more and more in the field of no-cure-no-pay marketing.

An other unique aspect of the set up marketing action is that advertising takes place through the Wi-Fi of a third party, in this case soccer association CJVV. Visitors who check in at CJVV may choose to share a sponsor through Social Media to help the club find extra sponsorincome. In this specific case  the sponsor that is shared will be Flipside Ski- and Snowboarding. For every booked holiday through the marketing action CJVV receives a commission: a percentage of the revenue of the booked journey. An example of a Check in combined with sharing a sponsor on Facebook you see here below. Do you see possibilities also for your organisation in this way of marketing? Then contact us to speak with us about the possibilities.                              By Marco Buijs.

 

Leave a Reply