De opkomst van InstagramThe Rising Of Instagram

Elk jaar zijn er wel weer een paar nieuwe apps die helemaal populair worden. Voor hoe lang dat weet niemand, maar feit is wel dat Facebook Instagram heeft overgenomen voor ongeveer $1 miljard. Voor een Local Business zoals een sportcentrum of hotel is het vaak veel gevraagd om op al deze nieuwe platformen actief te zijn. De meeste Local Businesses kiezen er dan ook voor om voornamelijk op Facebook actief te zijn en soms ook op Twitter. De grote vraag is of u hierdoor ook klanten misloopt. In dit artikel nemen we Instagram onder de loep om te kijken of Instagram bij uw Local Business juist wel of niet actief gebruikt zou moeten worden. Wees in ieder geval een actieve gebruiker en kies er niet voor om Instagram eens in de week eens te openen om te kijken of er nog iets leuks geplaatst is door uw volgers.

Om te beginnen zetten we hier uiteen wat Instagram eigenlijk precies onderscheidt van andere Social Networks. Net als op de meeste Social Media platforms kunt u op Instagram mensen volgen waarvan u status updates wilt zien. Op Instagram staan foto’s centraal en een status update vereist ook altijd dat er een foto wordt geupload. Lange tijd was het alleen mogelijk om Instagram via de mobiele telefoon te benaderen maar tegenwoordig kunnen mensen ook op de computer elkaars foto’s bekijken. Het leuke van Instagram is dat je de mogelijkheid krijgt om foto’s op een gemakkelijke wijze te bewerken zodat de foto er net iets rooskleuriger uit komt te zien dan de realiteit.

Uit onderzoek van Newcom Research & Consultancy blijkt dat meer dan 500 000 Nederlanders gemiddeld dagelijks gebruik maken van Instagram. 43% van de Instagram gebruikers wereldwijd is tussen de 18 en 29 jaar oud. Ervan uitgaande dat deze leeftijden normaal verdeeld zijn onafhankelijk van het land waarin we ons bevinden kunnen we ervan uitgaan dat dit voor Nederland specifiek ook ongeveer zal gelden. Een hele goede reden om voor Instagram te kiezen kan dus zijn dat uw doelgroep in deze leeftijdscategorie valt. Een andere goede reden om actief te zijn op Instagram is dat er veel meer engagement plaatsvindt met bedrijven in vergelijking met bijvoorbeeld Facebook. Op een post van een bedrijf wordt op Instagram gemiddeld 58 keer zo vaak gereageerd als op een post geplaatst op Facebook. Wilt u zich profileren als A-merk zoals Levi en Coca Cola, dan is Instagram zeker aan te raden. Profileert u zich als prijsvechter zoals Lidl en Ryanair of is uw doelgroep wat oudere mensen, dan zou ik het gebruik van Instagram u afraden.

Tot slot is het goed mogelijk om Instagram te koppelen aan Facebook en Twitter. Dit is dan ook wat ik de meeste Local Businesses aan zou raden. Door foto’s te maken met uw mobiele telefoon via Instagram kunt u op een hele simpele manier de foto zodanig bewerken dat ze er professioneel en stijlvol uit komen te zien. Op deze manier kunt u perfect de sfeer en wat er op dit moment speelt in uw zaak vastleggen.

Door Marco BuijsEvery year there are a few new apps that become very popular. No one knows for how long, but it is a fact that Facebook took over Instagram for about $1 billion. For a local Business such as a sports centre or hotel it is often asked too much to be active on all these platforms. Most Local Businesses choose therefore to mostly be active on Facebook and sometimes on Twitter. The big question is if you miss customers this way. In this article we take a look at Instagram to see if Instagram should be used actively at your Local Business or not. In any case you should be an active user and not choose to open Instagram occasionally once a week to see if something nice was placed by your followers. To begin with we will explain what exactly distinguishes Instagram from other Social Networks. Platforms you can follow people on Instagram of whom you want to see status updates. On Instagram photos stand central and a status update always requires that a photo is uploaded. For a long time it was only possible to reach Instagram by mobile phone but these days people can also watch eachother’s photos on the computer. What is nice at Instagram is that it is possible for you to adapt your photo in an easy way so that the photo appears just a little more beautiful than reality.

From research by Newcom Research & Consultancy it appears that over half a million Dutch people averagely use Instagram daily. 43% of the Instagram users worldwide is between 18 and 29 years old. Assuming that these ages are normally divided independent of the country in which we live we can assume this will also apply to the Netherlands specifically. A very good reason to choose for Instagram may be that your target group falls in this age group. Another good reason to be active on Instagram is that much more engagement takes place with companies compared to for example Facebook. On a company’s post there are on average 58 times more reactions to a post on Instagram compared to a post on Facebook. If you want to profile yourself as an A-brand such as Levi’s or Coca-Cola Instagram is sure to be advised. When you profile yourself as pricefighter such as Lidl or Ryanair or when your target-group are elderly people I would dissuade you to use Instagram. Finally it is well-possible to couple Instagram to Facebook and Twitter. This is then which I would advise most Local Businesses. By taking pictures with your mobile phone via Instagram you can adapt the photo in such a way that they will look professional and stylish. In this way you can perfectly capture the atmosphere and what happens now in your company.

By Marco Buijs.

 

Leave a Reply