Social Sponsoring market growth

De markt voor alternatieve financiering groeit hard in Europa

Uit onderzoek van EY en de Universiteit van Cambridge blijkt dat de alternatieve financiering mainstream begint te worden. Sinds de economische crisis zijn er in de VS en Europa veel verschillende vormen van alternatieve financiering ontstaan. Dit zijn financieringen die gedaan worden buiten het traditionele financiële systeem. De meest bekende alternatieve vorm van financiering is Crowdfunding.

“Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers. Crowdfunding gaat in principe als volgt: een groep of persoon, dat kan zowel een ondernemer als particulier zijn, wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan (bijvoorbeeld op een platform op het internet) en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten en grootinvesteerders, waarbij er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders noemt men “the crowd” het Engelse woord voor de mensenmassa.” Wikipedia

De markt voor alternatieve financieringsvormen blijft flink groeien. Waar in 2012 nog maar 478 miljoen euro werd opgehaald door crowdfunding in Europa werd er in 2014 voor bijna drie miljard euro opgehaald via alternatieve vormen van financiering. De opbrengsten groeide in 2014 met 144% ten opzichten van het jaar ervoor. Nederland staat op de vijfde plaats wat betreft de opbrengsten uit Crowdfunding. In 2014 is maar liefst 78 miljoen euro opgehaald. Het land waar het meeste gebruik word gemaakt van deze financieringsvormen is het Verenigd Koninkrijk.  Hier werd in 2014 meer dan 2,3 miljard euro opgehaald. Naar verwachting zal in 2015 deze markt alleen nog maar verder groeien en goed zijn voor ruim 7 miljard euro. Vooral de sport blijkt te profiteren van alternatieve financieringsvormen. Hier wordt twee keer zoveel geld opgehaald dan in andere sectoren. Het grote verschil tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk is te herleiden door een aantal belastingvoordelen die de overheid heeft getroffen om Crowdfunding te stimuleren.

Social Sponsoring valt onder Donation-Based-Crowdfunding. Dit is een vorm waarbij donateurs en sponsors een sportvereniging, goed doel of sociaal project kunnen ondersteunen zonder financiële of materiële tegenprestatie. Social Sponsoring heeft twee sterke punten. Het eerste sterke punt van Social Sponsoring is dat betrokkenen geen extra kosten hebben als ze online winkelen via Social Sponsoring. Het tweede grote voordeel is dat mensen samen sparen voor een gezamenlijk doel wat in de Sponsormeter vermeld staat. Dit zorgt voor grote betrokkenheid van leden.

De internationalisering van Social Sponsoring blijkt dus een slimme en strategische zet want in het Verenigd Koninkrijk alleen al is de Crowdfundingmarkt maar liefst dertig keer zo groot in verhouding tot de Nederlandse markt.

 

 

Geef een reactie