Bezoek Nationale Voetbal VakbeursVisit At National Soccer Trade Encounter

3 december jongstleden hebben wij een bezoek gebracht aan de Nationale Voetbal Vakbeurs. Hier wilden wij graag kijken naar de laatste ontwikkelingen in voetballand. Er waren veel verschillende partijen aanwezig. Van software ontwikkelaars tot tribune bouwers, alles wat betrekking heeft tot voetbal was aanwezig. Een erg leuk initiatief wat ook wel in ons straatje past is steundeclub.nl. Dit is een crowdfunding platform voor sportverenigingen. Veel sportverenigingen zien hun sponsorinkomsten dalen en zijn op zoek naar nieuwe financieringsmogelijkheden zoals crowdfunding en Social Sponsoring om de club financieel gezond te houden. Crowdfunding via steundeclub.nl kan veel opleveren. Door een klein bedrag te doneren aan een sportvereniging kan je een leuke tegenprestatie krijgen. Dit kan een shirt van de club zijn of een training mee doen met het eerste elftal. Met het opgehaalde bedrag kan dan bijvoorbeeld weer het clubhuis verbouwd worden.

Social Sponsoring is het nieuwe crowdfunding. Als mensen via Social Sponsoring online winkelen, kunnen mensen een klein bedrag naar hun lokale sportvereniging laten gaan of naar een goed doel zoals Giro555. Op deze manier kunnen mensen online shoppen voor een betere wereld.

In mijn optiek is het natuurlijk als sportvereniging slim om beide initiatieven te gebruiken om hun financiële positie te versterken. Samen sta je sterk als club en kan je veel bereiken. Door de leden hierin te betrekken kan er met weinig moeite veel bereikt worden.

Door David de Vries3 December last we visited the National Soccer Trade Encounter. Here we wanted to take a look at the latest developments in the land of soccer. There were many different parties present. From software developers to tribunebuilders, everything concerning soccer was present. A very nice initiative which also is suiting to us is steundeclub.nl. This is a crowdfunding platform for sportclubs. Many sport associations notice that their sponsor income decreases and are looking for new possibilities for financing such as crowdfunding and Social Sponsoring to keep the club financially healthy. Crowdfunding with steundeclub can provide well. By donating a small amount to a sports club you can get something nice in return. This can be a shirt of the club or participating in a training with the first team. With the money collected the clubhouse can for example be renovated. Social Sponsoring is the new crowdfunding. When people shop online with Social Sponsoring, they can let a small amount go to their local sports association, or to a charity such as giro 555. This way people can shop online for a better world. In my vision it is naturally smart to use both initiatives to make their financial position stronger. Together you stand strong as a club and you can achieve much. By involving the members much can be achieved with little effort.

David de Vries.

Leave a Reply